Werkwijze

Inspectie beproeven en certificeren van Hijsgereedschappen en inspectie en keuren valbeveiliging.

Hijsgereedschappen volgens AI-17 Arbeidsinspectie

hijsketting

Werkomschrijving:

  1. inventarisatie materialen
  2. visuele inspectie op gebreken exterieur
  3. demonteren van slijtbare onderdelen
  4. interne inspectie op alle slijtdelen
  5. monteren onderdelen
  6. in gebruikname en beproeven

 

Valbeveiliging volgens NEN -360-362-365
valbeveiliging

Werkomschrijving:

  1. inventarisatie
  2. gebreken exterieur
  3. datum-certificaat nummer controle
  4. leverancier specifieke delen controleren